Konjaki mitu palet

Konjak on ja jääb enim nauditavaks luksuslikuks piiritusjoogiks maailmas. Ent millised on moodsad konjaki serveerimise ja nautimise trendid?

DSCF5710 (1)

Ajast, mil ettenägelikud Cog­naci piirkonna ärimehed, nagu Hennessy perekond, haistsid joogi valmistamises ülemaailmse edu perspek­tiivi, on möödunud juba rohkem kui 200 aastat – 1794 saatsid Hennessyd esimese konjakilaadungi väljapoole Euroopat, täpsemini USA-sse. Nii hakkas maailm tasapisi tutvuma Prantsusmaa suurepä­rase ja peenemaitselise tippbrändiga – 1859. aastal jõudis Hennessy esimest korda Hiinasse. Cognaci ärimeeste tol­leaegsete eesmärkide õigsust kinnitab see, et kõige nõutavamaks ja tihedamini nauditavamaks luksuslikuks piiritusjoo­giks on tänapäeva maailmaturul nimelt Edela-Prantsusmaa brändi – KONJAK.

KONJAK JA ESIMESED KOKTEILID

Kuigi teatud olukordades peetakse veel tänapäevalgi vajalikuks enne serveeri­mist konjakiklaasi soojendamist, on maailm teinud juba suured sammud… Te ütleksite: “…edasi”? Ma ei saa seda täielikult kinnitada, sest asjakohaseid ajaloofakte vaadates tuleb järeldada, et kontseptuaalselt oleme siiski naasnud minevikku. Ehk täpsemalt öeldes, oleme nagu ajamasi­naga rännanud tagasi 19. sajandisse. Just sel ajal peeti brändit kõige eelista­tumaks ja ihaldatumaks piiritusjoogiks.

Olen tihti kokku puutunud olukorda­dega, mil inimesed ei nimeta konjakit brändiks, ehk õigemini, kasutavad “brändi” nimetust demokraatliku ta­seme brändide kirjeldamiseks. Just tol ajal hääldasid inimesed esmakordselt sõna “kokteil”: 1806. aastal Ühend­riikides ilmunud ajakirjas Balance kasutati seda sõna eri koostisosa­dest segatud joogi iseloomustami­seks. Konjak oli kõige rohkem eks­porditud jook, mida kasutati fancy kokteilide valmistamiseks. Piiritus­jookide segamine vee või alkoho­livabade jookidega hakkas muu­tuma aina populaarsemaks. Sama toimus ka baarmeni elukutsega, kuni 1862. aastal avaldas Jerry Thomas esi­mese baarmenitele mõeldud käsiraamatu. See sisaldas muu hulgas kaks kokteiliretsepti: Brandy Sazerac ja Brandy Crusta, mis mõlemad valmistatakse konjaki ehk brändi baasil.

IMGL9128_fullsize_fotograaf.lauri.laan

 LUKSUSLIKU ELUSTIILI OSA

Kõik oleks läinud hästi, kui selleks ajaks poleks Prantsusmaa viinamarjaistan­dustesse jõudnud Ameerika mandrilt kogemata sisse toodud viinapuude vaen­lased – phylloxera. Nende putukate rün­naku tulemusel vähenes õitsva Cog­naci piirkonna viinmarjaaedade üldpindala 280 000 hektarilt tühise 40 000-ni (tänapäeval 80 000 hek­tarit). Konjak hakkas muutuma defitsiitkaubaks, sest tootjad ei suutnud nõudlust rahuldada. Hin­nad kerkisid. See mõjutas maail­maturgu – paljusid konjakikok­teile n-ö korrigeeriti ja nende koosseisus asendati kallis konjak teiste, kergemini kät­tesaadavate piiritusjooki­dega. Kuni inimesed õppisid, kuidas kasvatada viina­marju, ilma et ei peaks alati kartma järjekordset epidee­miat, oli konjak saanud võr­reldes 19. sajandi esimese poolega juba teise staatusega joogiks. Nüüd oli konjak härrasmeeste klubides ja rikaste inimeste kodudes nauditav jook ehk luksusliku elustiili osa.

AHELATEST VABAKS

Tänapäeval areneb konjakimaailm jälle uues suunas. Konjak üritab välja murda staatusest, mis on talle kunagi asjaolude tagajärjel peale surutud – aheldatuna ainult konservatiivsesse rikaste maa­ilma, kus tuleb rangelt järgida etiketti ja nautida konjakit vaid segatuna. Ja seda tänu muutustele, mis toimu­vad baarmenite maailmas ning toovad kaasa uusi jookide valmistamise viise ja koostisosi – laiemasse kasutusse jõuavad jälle eri bitterid, mis n-ö kaunistavad il­mekalt kokteilide iseloomu ja teevad nad palju kirkamaks ning nüansirikkamaks. Nüüdisajal on kokteilid jälle klassikali­seks, mitmekülgseks ja nüansseerituks muutunud. Loovus aga arenenud kiiresti köögi suunas, kust on laenatud eri teh­nikaid ja abinõusid. Tänu sündmuste sellistele arengutele on brändi kui teiste jookide baasiks ka­sutatav piiritusjook taas lavale naasnud.

IMGM1978_fullsize_fotograaf.lauri.laan

SUURIM VÄLJAKUTSE

Konjak on eriline koostisosa, mis annab kokteilidele iseloomu. Eriline mitte ainult oma kategooria, staatuse või hinna poolest – viinamarjade destillaa­dist valmistatud ja prantsuse tammevaa­tides laagerdunud konjakile puuduvad iseloomu osas alternatiivid, kuigi on ole­mas sarnased joogid, milles on tunda ka vanilje ja röstitud pähklite maitsetoone. Sarnastes jookides aga puuduvad värs­kete viinamarjade aroomi- ja maitse­nüansid, mis on tüüpilised konjaki puhul. Selleks, et kokteilide segamisel ei kaoks konjakile omane veetlus, valmis­tatakse tänapäeval rohkem VS tüübi kokteilijooke uuemate retseptide järgi. Nendes esineb rohkem värskete viina­marjade maitsetoone ja vähem tamme­puu nüansse. Näiteks Hennessy konja­kimajas toodetud VS konjak on värske maitsega (tehtud värsketest heledatest viinamarjadest), meeldiva struktuuriga (laagerdunud uutes tammivaatides), mis ei ole domineeriv (laagerdunud ainult mitu aastat) ja meeldiva röstitud järel­maitsega. VS konjak on üks suurimatest väljakutsetest konjakimeistritele, sest nad peavad saavutama tasakaalu joogi­segus, millele ei ole iseloomulik pika laa­gerdamise puhul saadav tihedus.

VÄLJUGEM RAAMIDEST

Õhtu või eine lõpuks soovitaksin kind­lasti maitsta kuulsat, kuid teile ehk veel mitte täielikult tuntud klassikat – Hen­nessy Sazeraci. Kuna seda valmistatakse koos tugeva aroomi ja kuiva röstimaitse poolest tuntud Hennessy XO-ga, on tu­lemus eriti meeldiv ja unustamatu. Oma rolli mängivad siin aroomi- ja maitsetoo­nid, mis muudavad joogi iseloomu veel mitmekülgsemaks. Jahutamiseks kasu­tatud jää annab omakorda joogile erilise struktuuri. Kõik, kellele olen seda kok­teili valmistanud, on küsinud: “Kas võik­sin saada veel ühe klaasi?”

IMGM1924_fullsize_fotograaf.lauri.laan

Soe hooaeg läheneb ja ilusatel õhtutel soovivad inimesed paljudes riikides jälle nautida konjakit jääga, vaadates terras­sidel päikeseloojangut. Sellisteks hetke­deks sobib suurepäraselt VSOP same­tine iseloom. Jääga serveerimisel säilitab konjak oma kvaliteedi ja eriomadused.

Kõike seda arvesse võttes – väljuge konjaki nautimisel tavapärastest stereo­tüüpide raamidest, kuna see jook on meisterlikult loodud selleks, et meile kõigile rõõmu valmistada!

Märtsis ja aprillis on Eesti ja Läti valitud restoranides spetsiaalsed Hennessy menüüd.

Lisainfo www.flavoursofestonia.com, www.flavoursoflatvia.com

Ajakiri “Säde”
Tekst Gints Sniedze

Tagasi

Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.