EAS

Projekt „Prike AS digitaliseerimise teekaart“.

Projekti “Prike AS digitaliseerimise teekaart” kogumaksumusega 28 500.00 eurot on kaasrahastanud Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond summas 14 250.00 eurot.

Projekti eesmärk – koguda empiirilisi tõendeid ettevõtte olukorra kohta protsesside ja neid toetavate tarkvarade vaates,hinnata organisatsiooni valmisolekut rakendada uusi tehnoloogiaid ning digitaalseid lahendusi.Tulenevalt kogutud infost luua ettevõtte digitaalse arengu visioon ja koostada tegevuskava uute digitaalsete tehnoloogiate ja lahenduste kasutamiseks.

Projekti tulem – ettevõtte digitaalse arengu visioon protsesside digitaliseerimiseks ning tegevuskava visiooni elluviimiseks.

EAS

Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.