Kapteni Aardejaht

       

“Kapteni Aardejaht ” AMETLIKUD REEGLID

 • “Kapteni Aardejaht“ toimub 27.06.2017 kuni 15.08.2017. Kampaania korraladajaks on Prike AS (reg. nr 10310368, aadress: Harjumaa, Peterburi tee 92g, Tallinn, 11415, e-post prike@prike.ee, telefon 6224900) – edaspidi nimetatud kui kampaania Korraldaja.
 • Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt vastavalt ettenähtud tingimustele. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimise teel või  vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
 • Kapteni Aardejaht – Üle Eesti on peidetud Kapteni aarded. Igal nädalal alates 27.06-15.08.2017, edastatakse Facebookis aadressil https://www.facebook.com/CaptainMorganEesti/?fref=ts  ja Instagramis aadressil https://www.instagram.com/captainmorganeesti/ vihjeid, aarete asukoha kohta.
 • Kampaanias saab osaleda internetis Facebooki või Instagrami kaudu isik, kes on vähemalt 18 aastane, Eesti Vabariigi kodanik.
 • Kampaanias osalemiseks :
  a) Jälgi Captain Morgan Eesti Facebooki ja Instagrami lehekülge.
  b) Lahenda mõistatus või vihje ja leia aare.
  c) Postita aarde leidmisest videopostitus/pilt endast koos aardekastiga Facebooki sõnumitesse  https://www.facebook.com/CaptainMorganEesti/?fref=ts  või saada e-mail kapteniaardejaht@prike.ee.
 • Postitajatega võtab Kampaania korraldaja ühendust 7 tööpäeva jooksul ja lepib kokku auhinna kättesaamise. Kampaania auhindadeks on 10 Captain Morgani disainiga Longboardi.
 • Auhinna võitjad avalikustatakse igal nädalal – pärast aarde leidmist ja postituse tegemist kampaanialehel (https://www.facebook.com/CaptainMorganEesti/?fref=ts
  https://www.instagram.com/captainmorganeesti/  )
 • Auhinna kättesaamine toimub poolte (Korraldaja ja auhinna võitja) kokkuleppel, aga mitte hiljem, kui 7 tööpäeva jooksul.
 • Auhindade kättesaamine ja teavitamine: Korraldaja saadab võitja Facebooki  konto sõnumitesse teavituse võidust ning lepib kokku auhinna kättesaamise.
 • Kampaaniareeglite rikkumise korral on Prike AS-l õigus reegleid rikkunud inimesele auhindu mitte väljastada. Kampaania korraldajal on õigus muuta kampaania käigus reegleid juhul, kui tuvastatakse tahtlikke reeglite rikkumisi.
 • Kampaania käigus saadud auhindu ei asendata osaleja nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata auhinna maksumust rahas. Auhinna kättesaamisega seotud transpordi- vms kulutusi võitjale või tema esindajale ei hüvitata.
 • Kampaania Korraldaja ei vastuta auhinnavõitjatele ja/või selle kasutajatele tekkida võivate võimalike kulude ja kahjude eest. Kampaania Korraldaja ei vastuta auhinnavõitjate ja/või nende kasutajate poolt auhinna kasutamisel kolmandatele isikutele tekitatud võimalike kahjude eest.
 • Kampaania korraldamistingimuste eiramine Osaleja poolt või kampaania Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, aga ka siis, kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada (v. a kampaania Korraldaja süü tõttu), ei vastuta kampaania Korraldaja selle eest, et kampaanias osaleja jäetakse auhindade kätteandmisest kõrvale.
 • Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine juhul, kui on rikutud reegleid, või vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades kampaanias osalejaid sellest koheselt e-posti vahendusel.
 • Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult kuni 15.08.2017 kampaania Korraldajale aadressil: Harjumaa, Tallinn, Peterburi tee 92g, 11415 või e-posti aadressile prike@prike.ee, märksõnaga “Kapteni Aardejaht”. Pretensioonide esitamise tähtajast kinnipidamise tõestuseks on postitempli kuupäev või e-kirja saatmise kuupäev.
 • Pretensioonides peab olema toodud Osaleja ees- ja perekonnanimi, täpne aadress, telefoninumber ning võimalike puuduste ja põhjuste üksikasjalik kirjeldus.
 • Korraldaja vaatab pretensioonid läbi 7 tööpäeva jooksul kättesaamise kuupäevast.
 • Korraldaja otsusest teatatakse Osalejale e-posti teel, mis saadetakse pretensioonis märgitud aadressile 7 tööpäeva jooksul pretensiooni läbivaatamise kuupäevast. Korraldaja otsus pretensioonide kohta on lõplik ja kohustuslik.
 • NB! Alla 18. aastastele kampaanias osalemine keelatud!

 

 

Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.